Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO” informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU MAGNUM Magdalena Stochmal  z/s w Preczowie, adres: 42-512 Preczów, ul. Polna 7e, NIP 644-293-51-27 , REGON 243153942, nr kontaktowy 604 537 519

e-mail kontakt@panda-sklep.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie/pytania a także w celach marketingowych dotyczących produktów chemii gospodarczej do prania, sprzątania i odświeżaczy powietrza.

Podstawę prawną  przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art.6 ust.1 lit. f (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane/nie krócej niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń (co jest także w Państwa interesie)/okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa – wybór w zależności, który z tych okresów będzie najdłuższy. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla PHU MAGNUM Magdalena Stochmal.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje także Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego w sprawach ochrony danych osobowych organu nadzoru, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadkach uznania, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy, gdyż jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych osobowych powoduje jednak brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PHU MAGNUM Magdalena Stochmal z  siedzibą w Preczowie adres 42-512 Preczów, ul. Polna 7e  moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie//pytania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych PHU MAGNUM Magdalena Stochmal z  siedzibą w Preczowie adres 42-512 Preczów, ul. Polna 7e informacji marketingowych w drodze elektronicznej (e – mailem) , sms, telefon i inne środki komunikowania